Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Η στάση τη στιγμή της σύλληψης. Ονορέ ντε Μπαλζάκ.

NOTHING IS insignificant,' Balzac declares, characteristically - the mother's diet, the father's virility, and, most important of all, the 'posture' of the parents at the moment of conception.

Ο Μπαλζάκ έλεγε ότι τα πάντα παίζουν ρόλο : η διατροφή της μητέρας, η αρρενωπότητα του πατέρα και κυρίως η "στάση" των γονιών τη στιγμή της σύλληψης του παιδιού.

The lesser Bourgeoisie Honore de Balzac

                                                    Κατάλογος με αρκετά από τα βιβλία του Μπαλζάκ.